2011
Construcció del pessebre de Santa Llúcia de Sabadell
2011124 AMBA0008   2011124 AMBA0009   2011124 AMBA0010   2011124 AMBA0012   2011124 AMBA0013   2011124 AMBA0020   2011124 AMBA0024   2011124 AMBA0026   2011124 AMBA0030  2011124 AMBA0031  2011124 AMBA0032  2011124 AMBA0033  2011124 AMBA0034  2011124 AMBA0035  2011124 AMBA0036  2011124 AMBA0040  2011124 AMBA0042  2011124 AMBA0050  2011124 AMBA0053  2011124 AMBA0059  2011124 AMBA0072  2011124 AMBA0073  2011124 AMBA0075  2011124 AMBA0078  2011124 AMBA0079  2011124 AMBA0083  2011124 AMBA0084  2011124 AMBA0085  2011124 AMBA0093