Les activitats d’estiu es faran seguint totes les recomanacions de prevenció del Covid-19 establertes per la Generalitat de Catalunya. S’estableix un període de revisió setmanal per incorporar mesures noves o fer les modificacions necessàries a les mesures vigents. Aquestes mesures de prevenció incorporen l’adequació de les activitats, els espais i els grups, mesures personals i col·lectives d’higiene i prevenció.

Casal d’estiu: del 28 de juny a 6 d’agost.
Horaris:
Acollida: de 7.45 a 09:00
Activitat matí: de 09:00 a 13:00
Activitat matí-menjador: de 09:00 a 15:00
Activitat matí-menjador i tarda: 09:00 a 17:00

Colònies de Primària: El Bosc de la Massana, Vilablareix (Girona)
1a tanda: 11 – 16 de Juliol
2a tanda: 18 – 23 de Juliol

L’hora d’arribada dels infants a les colònies sera de 9 a 11 del matí.
L’hora de recollida dels infants de les colònies sera de 16 a 18 de la tarda.

Colònies Joves: El Puig de Balanya, Balanya (Barcelona)
Del 25 al 30 de Juliol

INSCRIPCIONS:

Comencem el dia 1 de Maig pels socis, i el 15 de Maig per tothom

La inscripció serà amb cita previa mitjançant el següent enllaç https://casal- falcons-2020.reservio.com

Haurem d’escollir un torn, aquest es de 10 minuts, si teniu dos fills heu de reservar dos torns, posant el nom del nen i el seu número de soci, al moment rebreu una confirmació que diu que la vostra sol··licitud està en procés, i la franja escollida queda ocupada per vosaltres, una vegada revisat el número de soci, rebreu la conformitat de cita.

Per poder formalitzar la inscripció necessitem:

  1. El full d’inscripció degudament emplenat i signat.
  2. Fotocòpia del carnet de vacunació
  3. Fotocòpia de la targeta sanitària
  4. Bestreta per casal d’estiu de 50€ ( en efectiu )
  5. Bestreta per colònies de 100€ ( en efectiu )

La nostra entitat no tindrà servei de fotocopies. Porteu-ho tot sinó no es formalitzarà cap inscripció.

Per venir a fer la inscripció, és obligatori l’ús de mascareta, i respectar el vostre torn, (no vingueu abans perquè no us podem atendre), no podem tenir aglomeracions, respecteu la distància de seguretat.

Tot l’equip del Casal.