Declaració Responsable de Famílies

Estem a punt de començar el Casal d’estiu. Recordeu que cada dilluns s’ha de portar la declaració responsable de família degudament emplenada i signada.

Casal d’estiu Falcons 2021

INSCRIPCIONS COMPLERTES Les activitats d’estiu es faran seguint totes les recomanacions de prevenció del Covid-19 establertes per la Generalitat de Catalunya. S’estableix un període de revisió setmanal per incorporar mesures noves o fer les modificacions Saber més…

Club Falcons Sabadell

C/ Osaka, nº10  08203 Sabadell   Tel. 93.725.49.95

Horari de secretaria: Dilluns i Dijous de 17.30 h a 20.00 h

(atenció als canvis per mesures COVID-19)