INFOMACIÓ GENERAL CASAL D’ESTIU FALCONS 2024:

Introducció casal:  El casal va dirigit a infants entre els 3 i 17 anys, distribuïts per grups d’edat, oferim un casal totalment lúdic, ja que considerem que els infants han treballat molt durant tot el curs escolar i estan de vacances.

Durada del casal: començarà el casal el 25 de juny i acabarà el proper 2 d’agost, cadascú vindrà al casal els dies apuntats.

El casal es pot configurar amb els següents serveis: 

El servei base és el casal de matí. Però comptem amb serveis de menjador, acollida i tardes que es poden afegir per tal de adaptar-se amb les necessitats de cada família. 

Horaris:

Horari Acollida de 7:45 a 8:45  amb un preu d’1,5 euros per dia. 

A partir de les 8:45 es podrà entrar al casal sense preu addicional, si haguessin d’arribar abans d’aquesta hora s’hauria de contractar el servei d’acollida.

L’horari de matí és de 9.00 a 13:00 hores, amb 15 minuts de cortesia, tant si arribeu tard com si arribeu aviat.

L’horari de menjador és de 13:00 a 15:00, el servei és càtering a càrrec del GUMEN, a la nostra web és penjarà el menú, el preu del menjador esporàdic és de 10 euros. 

L’horari de tarda és fins les 17:00 hores, podeu recollir els vostres fills anteriorment amb previ avis al monitor o al correu electrònic de secretaria, amb 15 minuts de cortesia si arribeu tard.

Preguntes Freqüents

Com es fa el pagament? 

El pagament es farà mitjançant transferència al número de compte que teniu al rebut. Abans del 15 de juny.

Es poden canviar les opcions triades del casal?  

Sí, cal aclarir que fins a 15 dies de començar el casal es poden fer modificacions sense cap cost. Una vegada començat, es podran fer, però pot haver-hi càrrecs addicionals. 

Em puc donar de baixa una vegada començat el casal? 

Si, però pot haver càrrecs derivats de serveis ja contractats. 

Hi ha algun obsequi?

 Tots els infants tindran una samarreta exclusiva del casal. Aquesta serà obligatòria portar-la a les sortides.

Els participants tenen alguna assegurança? 

Si, a part de l’assegurança de responsabilitat civil del casal, cada participant tindrà una assegurança d’accidents, inclosa en el preu. 

Puc fer alguna activitat o excursió, si no tinc contractada la setmana?

 No, per temes d’organització no es permetran fer activitats esporàdiques si no tens contractat el servei bàsic setmanal. 

No vull anar a alguna excursió o sortida, que faig?

 Sempre hi haurà monitoratge al casal, així que podreu deixar el infants al casal. 

Com estan distribuïts els infants al casal?  

Els grups del casal es fan per grups naturals d’edat,  en cas d’excepció cal indicar-ho el moment de la inscripció, o bé al correu electrònic  de secretaria. 

Quines activitats fem al casal d’estiu? 

Les activitats van en funció de les edats. 

Els infants d’infantil fan totes les activitats a la masia, les distribuïm entre jocs d’aigua, ginkanes, jocs de pistes, tallers de cuina, maquillatge, contes, cançons i teatre. 

Els infants de cicle inicial combinen activitats a la masia, una sortida setmanal, i un dia de bassa de matí a la setmana. 

Els infants de cicle mitjà i superior, combinen activitats pròpies de casal, una sortida setmanal, un dia de bassa de tot el dia, i una bassa matinal. 

Els infants en edat d’ ESO fan dos sortides setmanals, una dia de piscina sencer, i una piscina matinal.

On podem saber les activitats del casal?

A la web de Falcons, hi trobarem la informació general de les activitats setmanals, per grup d’edat.

NORMATIVA

Per tal de ser rigorosos en la qualitat del nostre servei creiem en la necessitat d’incorporar una normativa general de funcionament adaptada a les necessitats dels infants, de les famílies i de tot l’equip de monitors/es; amb finalitats educatives. 

NORMATIVA GENERAL DE CONVIVENCIA:

Respectar totes les persones que fan possible que funcioni aquest casal, ja siguin participants, monitors, directors, pares, mares.

Respectar totes les instal·lacions que s’utilitzin. 

Portar vestuari adequat per a cada activitat programada.

 L’accés a les instal·lacions del casal queden restringides a aquells/es que no siguin monitors i/o participants del casal. Els pares/mares o tutors han d’esperar fora de la masia per una millor organització del servei. Els grups d’infantil i cicle inicial sempre deixaran i recolliran els infants a la masia, la resta de grups els monitors i monitores rebran els infants al Parc, les recollides les farem igual.

És important que tingueu en compte que l’accés a la masia només es pot fer caminant, cal respectar el descans dels veïns, el cotxe es pot deixar a l’Avinguda Egara.

Tenir cura del material que s’utilitzarà el llarg del casal.

 Per garantir un ambient de convivència educatiu positiu i de respecte entre tots els participants, hi hauran mesures disciplinaries per aquells que no acceptin les normes de convivència. 

Falta lleu (avís verbal al participant). (Criteri del monitor) 

Falta greu (avís verbal al participant i al pare/mare o tutor) 

Faltar el respecte, insultar, pegar, bulling, trencar material, no fer cas als monitors,… * Falta molt greu (expulsió del casal sense devolució del pagament).

US DE MÒBIL: 

No es pot fer un ús lliure de mòbil durant el temps de casal. L’esbarjo, el temps de menjador. Viatges en autocar, són espais on els monitors regularan i explicaran als infants, com i quan el poden fer servir. 

RECOLLIDA DELS INFANTS:

L’equip de monitors/es ha d’estar al corrent de la persona que s’encarregarà de la recollida del participant. En cas de no rebre l’autorització explícita no es lliurarà cap infant abans de comunicar-nos amb el pare i/o la mare, o tutor/a legal de l’infant. 

MALALTIES

Per tal de vetllar pel bé i el benestar dels vostres fills i/o de les vostres filles, aplicarem el següent Protocol d’Actuació: 

1. Quan els infants estan malalts convé que no assisteixin al Casal. En primer lloc, perquè en aquestes condicions necessiten una atenció que el casal no li pot donar. En segon lloc pel risc de contagi cap als altres infants. 

2. Per poder administrar un medicament als infants del Casal, les famílies o tutors o tutores legals hauran de signar una autorització en el moment de matricular els infants. En aquesta autorització hi constarà el tipus de medicament a administrar i la dosi. Aquest document quedarà en la fitxa de l’infant. 

MATERIAL QUE CAL DUR

Recomanem que tot el material que porteu de casa vingui marcat amb el nom, per tal d’evitar pèrdues i, tanmateix, facilitar la feina de classificació i endreça als/les monitors/es. 

TOTS ELS DIES

  1. Calçat tancat per poder fer jocs i activitats vàries.
  2. Gorra pel sol.
  3. Cantimplora o ampolla d’aigua plena.
  4. Esmorzar
  5. Per als més petits, roba de recanvi en el cas de fer activitats d’aigua.
  6. Per als més petits, portar roba interior i muda de recanvi.

SORTIDES:

Obligatori tenir acceptada l’autorització de sortida que repartirem el primer dia de la setmana. 

Portar samarreta del casal. 

Portar tot el material que posa al full de l’autorització de la sortida en qüestió.

Programacio per cursos


Categories: CASAL D'ESTIU