CINQUENA SETMANA

P3

P4

P5

PRIMER

SEGON

QUARTA SETMANA

P3

P4

P5

PRIMER

SEGON

TERCER

QUART

CINQUÈ

SISÈ

ESO

TERCERA SETMANA

P3

P4

P5

PRIMER

SEGON

TERCER

QUART

CINQUÈ

SISÈ

ESO

SEGONA SETMANA

EXCURSIÓ AL GNOMO PARC

P3

P4

P5

PRIMER

SEGON

TERCER

QUART

CINQUÈ

SISÉ

ESO

PRIMERA SETMANA

P3

P4

P5

PRIMER

TERCER

QUART

Cinque


SISÈ